Visie

De rustbox is een blended-tool die rustbrengers voor kinderen, jongeren, cliënten en hun begeleiders samenbrengt. Blended betekent dat een online medium de face-to-face begeleiding ondersteunt.

De rustbox brengt inzichten rond de werking van het stressbrein in relatie met probleemgedrag en de dynamiek tussen begeleider en kind, jongere of cliënt. Beiden hebben hun “Window of tolerance”, een raampje waarbinnen stressvolle gebeurtenissen of innerlijke spanningen worden opgevangen.
Met de rustbox kan je een individueel rustplan maken waarbij de begeleider zichzelf en de cliënt helpt te reguleren om spanningsopbouw te verlagen en zo terug binnen het “raampje” van het kalme brein te komen.
De rustotheek is een verzameling van methodieken die het kind, de jongere, de cliënt en de begeleider helpt om hun stressniveau te reguleren.

Eric Beke – orthopedagoog MPC Terbank
Sarah Van Ransbeek – kinderpsychiater MPC Terbank