Hippotherapie  

‘Therapiedieren’ hebben een positieve invloed. Ze brengen rust in een ontspannen, veilig en laagdrempelig contact.

Hippotherapie of equine assisted therapy (therapie met ondersteuning van paarden) zet in op de verbetering van de levenskwaliteit van kinderen, jongeren en volwassenen met specifieke noden. Deze vorm van therapie wordt in de literatuur omschreven als een therapie voor mensen met ASS, ADD/ADHD, mentale/fysieke beperking, gedrags- en/of leerprolemen, angst,… maar in de praktijk wordt deze therapievorm vooral ingezet bij mensen met een fysieke en mentale beperking en bij ASS.

Therapie kan plaatsvinden op verschillende plaatsen zoals in de stal, op de wei, in de piste,… Daarnaast kan therapie ook tal van activiteiten bevatten zoals het borstelen van de paarden, de wei schoonmaken, rijden, longeren,…  Doorheen al deze activiteiten werkt de therapeut aan vooropgestelde doelen met de kinderen en jongeren.

Daarnaast staat het begrip antropomorfisme centraal in hippotherapie. Het feit dat mensen gevoelens en gedachten toeschrijven aan dieren maakt het mogelijk voor cliënten om het gedrag van het paard te interpreteren vanuit hun eigen emotionele wereld en hun eigen gevoelens te projecteren op het paard. Antropomorfisme maakt het ook mogelijk om een band op te bouwen met het therapiedier en maakt het voor de cliënt eenvoudiger om metaforen voor andere relaties te accepteren. Veel therapeuten benoemen dat het paard de cliënt een spiegel voorhoudt en de gevoelens van de cliënt kan lezen. Dit kan bijvoorbeeld een reactie van het paard zijn op een actie van een cliënt, de therapeut kan dan aan de cliënt vragen om het gedrag van het paard te interpreteren.

 

Maak een rustplan. Voeg deze rustgever toe aan jouw rustplan.
 • +30 minuten
 • -6 jaar
 • 6-12 jaar
 • 12-18 jaar
 • +18 jaar
 • geen materiaal nodig
 • gerichte expertise nodig
Materiaal:
 • Paard
 • Getrainde begeleider
Bronnen:
 • Deze fiche werd opgesteld door Lieselot Seldeslachts.
 • Ekholm Fry, N. (2013). Equine-assisted therapy: an overview. In M. Grassberger, R. Sherman, O. Gileva, C. Kim, & K. Mumcuoglu, Biotherapy - History, Principles and practice: A practical guide to the diagnosis and treatment of disease using living organisms (pp. 255-284). Dordrecht: Springer.
 • Fine, A.H. (2006). Animal-assisted therapy. USA: Elsevier.
 • McConnel, P. (2010). National survey on equine assisted therapy: An exploratory studie of current practitioners and programs [Walden University]. Minnesota.
 • Rutgers, P. (2017). 'Help, mijn juf is een paard!'. Amsterdam: SWP.