54321-techniek  

Een ontspannende oefening die je afleidt van piekergedachten om in het ‘hier en nu’ te komen.

De 54321-techniek is een relatief eenvoudige ontspanningstechniek. Volgende stappen worden gevolgd om deze techniek efficiënt toe te passen:

  1. Zoek voor deze oefening een comfortabele plek.
  2. Adem een aantal maal rustig in en uit op een ritme dat voor jou prettig is.
  3. Richt vervolgens je aandacht op vijf dingen die je in de ruimte om je heen ziet en benoem deze hardop in jezelf. Adem een keer rustig in en uit tussen elk item dat je benoemt.
  4. Richt vervolgens je aandacht op vijf dingen die je hoort en adem een keer rustig in en uit tussen elk item dat je benoemt.
  5. Daarna richt je je aandacht op vijf dingen die je voelt. Het gaat hierbij om zintuiglijke gevoelens en niet om emoties als verdriet of blijdschap, maar bijvoorbeeld het contact van je voetzool met de grond. Adem ook weer elke keer rustig in en uit tussen elk item dat je benoemt.
  6. Hierna benoem je vier dingen die je ziet. En vier dingen die je hoort en voelt. Telkens adem je hierbij weer rustig in en uit tussen elk item dat je benoemt.
  7. Daarna doe je opnieuw hetzelfde maar dan met drie dingen. Dan met twee dingen en tot slot één ding. Daarom noemt deze techniek de 54321-techniek.

Deze techniek is ook erg zinvol wanneer je moeite hebt met inslapen.

Toevoegen aan Rustplanner
Mijn Rustplanner
Duurt 15 minuten
Om alleen te doen
Materiaal:

Geen

Bronnen:

Mesters, R. (z.d.). 4 ontspanningsoefeningen om ruimte in jezelf te creëren. In Mesters. Geraadpleegd op https://www.mesters.nl/WEBLOG/4%20ontspanningsoefeningen.html#3._De_54321_oefening_om_in_het_Hier-en-N