Muzikademen  

Ademen op muziek en bewegend beeld.

Er zijn verschillende filmpjes die je kunt gebruiken om via je ademhaling tot rust te brengen met muziek en beeld. Vaak tonen de filmpjes via een bewegend beeld de instructie ‘adem in’ en ‘adem uit’. Door op dit bewegend beeld te focussen en mee te ademen, wordt je geholpen om rustig in en uit te ademen. 

 

Maak een rustplan. Voeg deze rustgever toe aan jouw rustplan.
  • 5 - 15 minuten
  • ademhaling
  • jongeren
  • volwassenen
Materiaal:
  • internet
  • Smartphone/computer/tablet
Bronnen: