Rustplan handleiding

De rustplanner is een tool waar je je als begeleider door kan laten inspireren om een rustplan samen te stellen voor het kind, de jongere of de doelgroep waarmee je werkt.

Het rustplan is een persoonlijke plek in de rustbox.
Je vindt er je een op maat gemaakt overzicht van wat je client kan helpen om tot rust te komen.
Je hebt er ook toegang tot een persoonlijke selectie rustgevers uit de rustotheek.

Via een PDF met unieke QR-code kom je zonder drempels meteen op het persoonlijke rustplan terecht.

Hou er rekening mee dat iedereen die de code heeft het rustplan kan openen. Bewaar de PDF daarom bij voorkeur op een persoonlijke plek.

Het rustplan blijft beschikbaar zolang het minimum éénmaal per jaar geraadpleegd wordt.

Elke mens, groot of klein, is anders. Waar de één ontspannen of rustig van wordt, werkt niet voor de ander of omgekeerd. Met deze lijst willen we inspiratie geven aan begeleiders. Je ontdekt misschien dingen waar je zelf niet was opgekomen en die misschien wel voor het kind of de jongere waarvoor je een rustplan samenstelt van toepassing zouden kunnen zijn. Je ontdekt ook items die verband houden met de verschillende zintuigelijke gewaarwordingen.

Afhankelijk van het ontwikkelingsniveau of de mogelijkheden van het kind of de jongere waarmee je werkt, kan je accenten leggen in wat je in je “rustplan op maat” stopt en hoeveel items je opneemt.

Een rustplan maak je in 3 stappen.

Stap 1. Voorbereiden (begeleider)

  • Je bent begeleider. Start met de volledige lijst (volledig op maat), een verkorte lijst of één van de doelgroepgerichte vraag- en antwoordlijsten om een rustplanner op maat van jouw client voor te bereiden.
    Tip: de antwoordlijsten zijn telkens gerangschikt volgens een ontwikkelingslijn. De eerste items zijn dus vooral van toepassing voor kinderen met een jonger ontwikkelingsniveau, de laatste items meer voor tieners of volwassenen.
  • Er wordt een rustplan PDF aangemaakt. Deze bevat de link naar de persoonlijke vragenlijst.

Stap 2. Invullen (client & begeleider)

  • De cliënt opent het rustplan samen met de begeleider via de unieke link in de rustplan PDF en beantwoordt de vragen.

Stap 3. Klaar! PDF bewaren

  • Wanneer het rustplan klaar is kan het steeds geopend worden via de unieke link in de rustplan PDF.
  • Het rustplan blijft beschikbaar zolang het minimum éénmaal per jaar geraadpleegd wordt.

Instellingen/Aanpassen

  • Het rustplan kan op een later tijdstip nog steeds aangepast worden.
  • De rustplan PDF kan opnieuw gedownload worden.

i Phone

Android

Mijn rustgevers bevat je favoriete rustgevers uit de rustotheek.
Ze worden in je rustplan bewaard en zijn steeds beschikbaar wanneer je de website bezoekt via de unieke link in de rustplan PDF.

Oefen de rustgevers uit je rustplan niet enkel bij onrust, maar ook bij rustige momenten, bij voorkeur enkele keren per week.