Gevoelensspel  

Spelvormen die helpen om te praten over emoties en gevoelens op een speelse manier.

Het is niet altijd makkelijk om over je emoties en gevoelens te praten omdat dit iets ‘serieus’ is. Daarom is het belangrijk dat dit ook op een speelse manier kan. Er zijn verschillende spelvormen die al spelenderwijs helpen om emoties en gevoelens bespreekbaar te maken. Hieronder enkele leuke voorbeelden:

  • Het kleurenmonster (afbeelding hierboven): dit is een bordspel voor kleuters. Alle spelers werken samen om het spel tot een goed einde te brengen. Het bordspel is gebaseerd op het kinderboek 'De kleur van emoties', geschreven door Anna Llenas. Het verhaal (en dus ook dit bordspel) helpt jonge kinderen om hun emoties te herkennen en te beheersen.
  • Het emotiekwartet: dit spel is een hulpmiddel voor therapeuten, opvoeders en leerkrachten en is geschikt voor spelers van alle leeftijden. In het bijzonder kan het spel worden aangewend bij kinderen die door ingrijpende levensgebeurtenissen of door opvoedingsconflicten geblokkeerd zijn geraakt in het uiten van emoties. Je kan het materiaal gebruiken bij diverse groepen (bv. personen met een andere etnische achtergrond, mensen met een verstandelijke beperking). De beleveniswereld van de spelers staat centraal in het spel dat bestaat uit dertien kwartetten die telkens een emotie uitbeelden.
  • Het gevoelsspel: dit is een kaartenspel met 29 emoties verdeeld in drie kleuren gebaseerd op het stoplichtsysteem: groen, oranje en rood. Het stoplichtsysteem wil kinderen op een visuele manier meer inzicht geven in hun gevoelswereld. Door het spelen van het spel leert het kind zijn gevoelens te herkennen, te begrijpen of onder woorden te brengen.

Naast bovenstaande spelvormen, zijn er nog een hele reeks andere interessante spelvormen. Sensoa biedt enkele aan om gratis te ontlenen.

Toevoegen aan Rustplanner
Mijn Rustplanner
Duurt 30+ minuten
Materiaal:
  • Spelvorm
Bronnen: