Reflectie-oefening rust  

Uitgewerkte teambespreking over het thema ‘rust’ waarbij je samen nadenkt over rust bij de doelgroep, rust in het team en rust bij jezelf.

Vaak beschikt een team over heel wat inzichten, handvatten en hulpmiddelen in de aanpak van moeilijke situaties of lastig gedrag. Tijdens periodes waarin een team geconfronteerd wordt met zeer complexe situaties en/of aanhoudend grensoverschrijdend gedrag, gaat het echter vaak op zoek naar ‘nieuwe’ expertise en zien teamleden vaak niet meer wat ze allemaal in hun mars hebben. Met deze reflectie-oefening willen we het team in haar kracht zetten door terug te blikken op de voorbije periode en na te gaan welke inzichten, acties en hulpmiddelen teamleden in de begeleiding ingezet hebben. Op deze manier maken we kennis en kunde zichtbaar en halen we vooral naar boven wat wel werkt.

Huize levensruimte wilde het thema ‘rust’ graag bespreken op een teamoverleg. Daarom werd er een oefening samengesteld met allerhande vragen om de dialoog onderling aan te gaan. Het is deze oefening die we graag met andere organisaties willen delen, zodat zij ook een gelijkaardige bespreking kunnen doen met individuele medewerkers of in teamverband. 

Hoewel deze oefening voor verschillende thema’s inzetbaar is / naar verschillende thema’s vertaalbaar is, is deze oefening specifiek gericht op het uitwisselen van ervaringen m.b.t stressregulatie, rust brengen, ontspanning, het anders reageren op gedrag, enz. 

De concrete vraag die we als uitgangspunt namen, luidt:

Wat kunnen we meenemen/vasthouden uit de periode van het afgelopen jaar (of twee jaar) in het kader van . stressregulatie, rust brengen, ontspanning, het anders reageren op gedrag? *

* Voor begeleiders die pas in dienst zijn: wat zijn aspecten uit vorige jobs of uit de opleiding die je koestert en hoopt in te zetten in de huidige en toekomstige begeleidingen?

Twee reacties bij de nabespreking: 

 • “De oefening liet me realiseren dat we toch al heel veel doen op vlak van het creëren van rust. Sommige dingen was ik al uit het oog verloren, maar kwamen door deze bespreking terug onder de aandacht. Een aantal dingen wil ik daarom terug oppikken en opnieuw ‘koesteren’ of vasthouden in de werking.”
 • “We staan te weinig stil wat stresserende situaties met onszelf doen. De oefening gaf de ruimte om hierbij stil te staan en ook te horen van anderen hoe zij dit ervaren. We kregen ruimte om te bespreken wat dit met ons doet en hoe we hiermee omgaan en/of hoe wij als team hierbij kunnen helpen. Dit moeten we zeker meenemen in verdere besprekingen, hoe we de aandacht voor zelfzorg en zorg in het team structureel kunnen inbedden.”
Maak een rustplan. Voeg deze rustgever toe aan jouw rustplan.
 • +30 minuten
 • +18 jaar
 • bijkomend materiaal nodig
 • geen expertise nodig
Materiaal:
 • A3/A2 papier
 • Schrijfmateriaal
 • Post-its
 • Draaiboek (zie bijlage)
 • Vragenkaartjes (zie bijlage)
 • Leidraad (zie bijlage)
 • Koesterkaartjes (Zie bijlage)
Bronnen: