De afzonderingsruimte  

Een ruimte waarin een jongere terecht kan bij erge onrust om daar tot rust te komen.

De afzonderingsruimte is een ruimte die gebruikt kan worden als een jongere erg veel onrust ervaart, zoals tijdens een crisis. Een crisis kan omschreven worden als een moment waarop een jongere zwaar overstuur is en niet meer goed beseft wat hij/zij doet. Hierdoor komt vaak de veiligheid van de jongere zelf en/of anderen in het gedrang. Op deze momenten zal het nodig zijn dat iemand anders de jongere helpt en begeleidt naar de afzonderingsruimte. Voorzieningen hanteren vaak specifieke voorschriften over het gebruik van de afzonderingsruimte. In bijlage kunnen deze van MPC Terbank worden teruggevonden. 

 Het gebruik van de afzonderingsruimte kan als erg ingrijpend worden ervaren door jongeren. Een voorzichtig en doordacht gebruik ervan is daarom aangewezen zodat het een veilige ruimte blijft. Het bijgevoegde filmpje van vzw Cachet toont getuigenissen van jongeren over het gebruik van de afzonderingsruimte. 

Afzondering moet de uitzondering zijn. Alternatieven genieten de voorkeur, de rustbox toont dat er andere mogelijkheden zijn om jongere te begeleiden in het rustig worden.

Toevoegen aan Rustplanner
Mijn Rustplanner
Duurt 15 minuten
Materiaal:
  • Een veilige afzonderingsruimte
Bronnen: