Het raampje  

Het raampje is een manier om te kijken hoeveel stress we ervaren en wat dit met ons doet.

Het raampje, of ook wel het stressvenstertje genoemd, is een manier om naar stress te kijken. Erik De Belie benoemd het als het tolerantievenster. 

Het raampje bestaat uit drie stresszones met elk een eigen kleur: groen, oranje en rood zoals bij een stoplicht. De zones zijn wel dynamisch en vloeiend. Ze zijn niet afgebakend en kunnen soms in elkaar overlopen zonder dat je dit merkt. Om de werking van het raampje goed te begrijpen, wordt er eerst een korte uitleg gegeven over stress.

We ervaren allemaal wel eens stress in ons leven. Stress kan er zijn om verschillende redenen: een schooltaak, examens, een eerste date met een leuke jongen of meisje …  Stress ervaren we vaak in ons leven en het helpt ons ook! Als we leren voor een examen helpt het dat we stress hebben om goed te leren. Hier zitten we in de groene zone, je kan goed met stress omgaan. Je kan nadenken over wat er gebeurt en je kan een mogelijke oplossing bedenken om weer tot rust te komen.

Als er stress is, gaat ons lichaam hier op reageren. Denk maar aan zweten, je hart gaat sneller kloppen … Dit zijn normale stressreacties waarbij we in overspanning gaan; we gaan vechten of vluchten. We kunnen dan bijvoorbeeld heel hard doorstuderen of we gaan er alles aan doen en smoesjes verzinnen om net niet te studeren. Maar het kan ook zijn dat je in onderspanning gaan, dat je bevriest. Je doet helemaal niets meer, je staart gewoon voor je uit zonder iets te doen. Dit zijn beide normale stressreacties. Op dit moment zit je in de oranje zone. Als je te lang in stress zit, dan ga je over naar het rode gedeelte. Hier krijg je te maken met stress die langdurig is en veel van je vraagt. Dan kan het zijn dat je naar overspanning gaat, op dit moment reageer met je instincten, het buikgevoel, en ga je niet meer nadenken over alles. Deze overspanning kan overgaan naar een onderspanning waarbij je wegzakt. Je voelt je leeg en uitgeput. 

inge van de putte · Therapeut Eric De Belie over het tolerantiekader en dragende netwerken
Toevoegen aan Rustplanner
Mijn Rustplanner
Duurt 5 minuten
Materiaal:

Geen.

Bronnen:
  • Morisse, F., De Belie, E., Blontrock, M., Verhasselt, J., & Claes, C. (Red.). (2017). Emotionele ontwikkeling in verbinding. Coachingsmethodiek voor begeleiders van cliënten met probleemgedrag. België, Antwerpen: Garant.